Informace pro rodiče

Věková kategorie dětí pro rok 2022

Minitenis             děti narozené do konce roku 2015       (do 7 let)
Babytenis           děti narozené v letech 2014 - 2013      ( 8 - 9 let)
Mladší žáci         děti narozené v letech 2012 - 2010      ( 10 - 12 let)
 

Členské poplatky:

Děti/mládež do 7 let                300 Kč
Děti/mládež od 8 do 14 let      800 Kč
Děti/mládež od 15 - 18 let      1200 Kč

 

 

 
 
 

 

Krajské soutěže 2022

Níže jsou umístěny tabulky krajských soutěží, kde naleznete seznam dětí, datum a místo soutěže.
Tabulky jsou roztříděny dle věkových kategorií (minitenis, babytenis, mladší žáci a starší žáci).
 
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Lenku Šilinkovou (tel.: 606 700 786), trenéra dětí nebo
vedoucí jednotlivých skupin:
Minitenis
Jiří Šilinek, tel. 777 628 193
Babytenis
Jiří Šilinek, tel. 777 628 193
Mladší žáci:
Jiří Šilinek, tel. 777 628 193
Starší žáci
Jiří Šilinek, tel. 777 628 193
Dorost