Podpoř vlastní tenisový klub - nabídka Astrorie a.s.


Financuj  svůj Tenisový klub Mikulov, spolek.

Smyslem celého projektu je zajistit pravidelné financování sportovního klubu. Formou solidarity je možné a velmi reálné zajistit sportovnímu klubu pravidelné finanční zdroje, které mohou významnou měrou řešit finanční rozpočet oddílu. Je třeba také uvést, že i pro ASTORII a. s. je taková spolupráce výhodná, a to především z pohledu zvýšení obratu (produkce), který otvírá další možnosti podpory klubu.

 

Jedná se  o mimořádný projekt, který lze realizovat pouze  při splnění dvou základní předpokladů zainteresovaných stran:
 

  • 1. klub bude projekt poctivým způsobem podporovat a vloží v něj svou důvěru
  • 2. odborný garant projektu (zástupce Astorie - Ján Doboš) postoupí významnou část provize (50%) za jednotlivé finanční produkty klubu

K realizaci projektu je nutné vybudování prostředí vzájemné důvěry, pochopení smyslu celého  projektu a faktickou  podporu.

Vzájemné budování prostředí důvěry je důležité, a  proto je nezbytné, aby byl projekt reprezentován důvěryhodnými partnery. Je tedy třeba, aby projekt zastřešili vzájemně důvěryhodné osoby. Nejlépe osoby, které se orientují jak v prostředí sportovního klubu, tak i v podmínkách, které nabízí ASTORIE a. s.

 

ASTORIE  a. s. nabízí jako podporu celého projektu následující bonusy:
- bezplatný poradenský servis
- bezplatné provedení revize či revizí stávajících  pojistných smluv jednotlivých členů  klubu
 

V případě naplnění uvedených předpokladů se stane celý projekt výhodným pro všechny zainteresované strany.

Jaké výhody to jsou?
ASTORIE a. s. zvýší svůj obrat, klub získá potřebné pravidelné finanční zdroje a členové získají  výhodu slev na finančních produktech spravovaných prostřednictvím ASTORIE a.s..

 

Kontaktní osoba společnosti ASTORIE a.s. - Ján Doboš, telefon/fax: +420 519 510 582, 519 511 417, mobil: +420 603 546 247.