Dobrý den všem členům Tenisového klubu Mikulov

14.02.2021 00:00

Dovolte abych Vás pozdravil v úvodu nového roku 2021, a popřál všem zdraví a pevné nervy.

Uplynulý rok byl nejnáročnější rok v dějinách klubu za více než 35let, pandemická situace 

položila zcela nové výzvy nejen pro naši společnost ale i pro chod našeho klubu.Také živelné

pohromy ve formě přívalových dešťů a záplavy areálu všetně masivního poničení kurtů  v loňském roce 

nám všeobecně ztížily celkovou situaci,  kterou jsme s vaší pomocí zvládly stejně dobře, jako i 

ty výzvy pandemické.

Letošní zima a situace nejen v ČR ale i skoro na celém světě nám momentálně neumožňuje

se našemu sportu věnovat, maximálně velmi omezeně.

Budoucí hrací sezóna se blíží, a s tou i každoroční zahájení ve formě valné hromady. 

Tento termím zatímz důvodů epidemické situace není možný stanovit, proto vedení klubu navrhuje posunout termín VH na konec března 2021.

Kdyby i potom nebylo možné se sejít ve vnitřních prostorech, navrhuji potkat se ve venkovních prostorech 

areálu TK-Mikulov a zorganizovat naše zahájení sezóny 2021 na volném prostranství.

I když máme volební období, a bychom my  museli eventuelně VH posunout, chod tenisového klubu je nadále zajištěn, 

stávající vedení provede veškeré potřebné kroky a úkony k přípravě areálu a hratelnosti kurtů.

 O vývoji další situace ohledně našeho klubu Vás budeme pravidelně informovat.

s přátelským pozdravem 

Pavel Vočka